top of page
พื้นหลัง copy.jpg
 DNABET1234 หวยออนไลน์มาแรง 2023
 DNABET1234 หวยออนไลน์มาแรง 2023
 DNABET1234 หวยออนไลน์มาแรง 2023
 DNABET1234 หวยออนไลน์มาแรง 2023
พื้นหลัง copy.jpg
คู่มือการใช้งาน  DNABET1234 หวยออนไลน์มาแรง 2023

วิธีการถอนเงินออกจากระบบ DNABET

เพื่อป้องกันการผิดพลาด ท่านควรตรวจสอบเลขที่บัญชี, ชื่อ-สกุล, ยอดเงิน ทุกครั้งก่อนทำรายการ

วิธีการถอนเงิน
เมื่อผู้เล่นทำการ login เข้าสู่ระบบแล้ว ให้ท่านคลิกที่เมนู "ถอนเงิน"

image.png

ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ใส่จำนวนเงิน ที่ท่านต้องการถอนออก
2. ใส่หมายเหตุของท่านถ้ามี (ไม่บังคับ)
3. กดปุ่ม "แจ้งถอนเงิน"
ข้อสังเกตุ ยอดถอนขั้นต่ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม เอเยนต์

image.png

4. เมื่อทำรายการแล้วจะขึ้นสถานะรอดำเนินการ รอทางระบบทำการอนุมัติรายการ

image.png

ุ5.เมื่อระบบอนุมัติรายการแล้ว จะมีการแจ้งเตือนที่กระดิ่งมุมขวาพร้อมรายละเอียดแจ้งเตือนใหม่และ สถานะจะเปลี่ยนเป็นดำเนินการแล้ว

image.png

*** หากพบว่าการถอนเงินของคุณล่าช้า โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

ติดต่อสอบถามใลน์ DNABET1234 หวยออนไลน์มาแรง 2023
bottom of page